Harald Dal – «Gjensyn»

Montasje av to bilder av Harald Dal

Åpning lørdag 11. juni kl. 12.00

Atelier Agnor feirer sitt 10-års jubileum i år. I den anledning åpner vi 11. juni en stor utstilling med malerier og tegninger av Harald Dal.

Vi har valgt å kalle utstillingen «Gjensyn», da den vil vise bredden i hans kunst. Utstillingen er et samarbeid med familien, og enkelte arbeider er til salgs. Utstillingen er støttet av Nesodden kommune.

Utstillingen er åpen torsdag, lørdag og søndag 11. – 26. juni kl. 12.00 – 16.00

Harald Dal – «malernes maler»

Harald Dal var en av de store malere fra mellomkrigsperioden, og ble omtalt på linje med Kai Fjell, Arne Ekeland, Reidar Aulie, Lie-Jørgensen og Alexander Schultz. Slik Kai Fjell var poeten, var Dal analytikeren blant datidens malere. Påvirkningen var fra Cezanne og den senere kubismen, med de største navnene, Picasso og Braque .

Harald Dal utviklet seg i retning av et nonfigurativt maleri, og han ble derfor en forløper til den nonfigurative bølgen som kom i 1960-årene, selv om hans utgangspunkt alltid var naturen.

Dal var født i Trondheim i 1902 og fikk sin første malerundervisning der, før han kom til SKHS og Kunstakademiet under Axel Revold. I 1941 flyttet familien til Nesodden. Landskapet ble derfor en naturlig del av motivkretsen, spesielt fanger han lysets stadige skiftninger i egen hage og omkringliggende krattskog.

At maleren Dal ikke har vært mer påaktet i etterkrigstiden skyldes nok at han så sjelden stilte ut separat. Det var bare to Dal-utstillinger før den siste
store utstillingen i Kunstnernes Hus i 1973. Noe skyldes det også de store utsmykningsoppdrag. For eksempel brukte Dal 7 år på sitt 40m2 store maleri i Oslo Rådhus, hans hovedverk. Det framstiller de første formannskapsmedlemmene i Christiania.

I perioden 1955-60 malte han på oppdrag «Haakon VII s edsavleggelse». Det store maleriet var en gave fra Stortinget til kongen og henger på Slottet. Dal malte også en annen utgave, og det befinner seg i stortingsbygningen.

Harald Dal er kanskje mest kjent som portrettmaler, en lang rekke kvinner og menn fra politikken, næringslivet, universitet og kulturlivet er portrettert. Blant annet finnes det i FN-bygningen i New York et stort portrett av FNs første generalsekretær, Trygve Lie.

Utstillingen er en markering av at det i år både er 120 år siden Harald Dal ble født og 50 år siden han døde i 1972.

2 X Sidsel

Westbø: Skogvandring 2 (silketrykk)
Karlsen: Natt og dag (vev)

Atelier Agnor ønsker velkommen til årets første utstilling som er en grafikk- og tekstilutstilling.

Begge kunstnerne har et forhold til Nesodden. Grafikeren Sidsel Westbø har tidligere bodd på Fagerstrand, nå utflyttet til Askim. Tekstilkunstneren Sidsel Calmeyer Karlsen bor på Fagerstrand.

Etter mange år stiller de ut sammen igjen, og vi er glad for at det er hos oss på Agnor.

Utstillingen åpner lørdag 7. august kl 12 og står til og med søndag 22. august.

Åpningtider er tirsdag, lørdag og søndag 12.00 – 16.00.

Se også vår kalender for alle åpningsdager og -tider.

Sidsel Westbø

Sidsel Westbø er utdannet ved Statens Kunstakademi og Statens Håndverks- og Kunstindustriskole. Som grafiker arbeider hun med teknikkene koldnål, serigrafi og høytrykk. Hennes formspråk er abstrakt, og hun arbeider med å gjengi naturen i geometriske former.
I sin grafiske produksjon arbeider Westbø med rom innenfor flere betydninger. Hun har en uttrykksform som antyder mer enn den definerer tilsynekomsten av disse rommene.

Mulighetene som eksisterer innenfor hennes valg av grafiske teknikker, legger grunnlaget for økonomisk bruk og forenkling av virkemidler. I motiver med titler som henviser til steder eller naturstemninger, har elementene gjennomgått en sterk grad av abstrahering, mer et framkalt minne enn en beskrivelse av et faktisk sted. Teknisk arbeider hun raffinert og strengt, men kalkulerer inn uforutsigbare avvik.

Hun har deltatt på kollektivutstillinger i Norge og utlandet og har hatt flere separatutstillinger. Arbeidene hennes er innkjøp av blant annet Museet for samtidskunst, Nasjonalgalleriet, British Museum, København Kulturfond, Oslo kommunes kunstsamlinger og AKO kunststiftelse, Kristiansand. Hun har utført utsmykning blant annet på Oslo Lufthavn, Gardermoen, Regjeringskvartalet, Stavanger Tinghus og Hauksåsen Aldershjem, Skien.

Sidsel Calmeyer Karlsen

Sidsel Calmeyer Karlsen er utdannet ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, tekstil med diplom 1958-62. Hennes tepper varierer i form og format. For å understreke kontrasten mellom figur og omgivelser fremstår figurene ofte mot en bakgrunn vevd i åklevev-teknikk, transparent-vev eller ulike billedvevteknikker. Kontrastrik fargebruk, rik fantasi i utformingen, og konsekvent understrekning av det tekstile er typiske trekk ved Sidsel C. Karlsens produksjon.

Selv sier hun at ornamentet er en viktig del av billedutrykket. Det er ikke rom-, men flatekunst jeg prøver å skape . Siden jeg flyttet til Nesodden i 1974 og ble omgitt av vann, har sjøen/havet vært et sentralt motiv/inspirasjon for meg, bevegelsen, fargeskiftningen og alt vannet representerer av liv, død, glede og sorg. En annen inspirasjonskilde er musikk. Mange av titlene på mine arbeider er direkte linje fra sanger, strofer som setter i gang en tanke/arbeidsprosess.

Hun har deltatt på kollektivutstillinger i Norge og utlandet, og deltatt ved flere separatutstillinger. Hun er innkjøp av blant annet St. Olav College i Minnesota, USA, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum i Trondheim, Norsk Kulturråd, Oslo kommunes kunstsamlinger og Nesodden kommune. Utsmykninger av blant annet Vigra sjukeheim og Norges Landbrukshøgskole.

Godt nytt år 2021

Atelier Agnor om vinteren

«Keramikk og Foto» ble den eneste utstillingen som vi avholdt i Atelier Agnor i 2020. Både galleriet og besøkende måtte forholde seg til strenge smittevernregler. Det ble en både hyggelig, og godt besøkt utstilling, som ble satt pris på av alle involverte.

Grunnet koronapandemien blir utstillingen med Harald Dal utsatt til juni 2021. Sidsel C. Karlsen og Sidsel Westbø utstilling er satt opp til august 2021, og vår årlige fotoutstilling blir i september 2021.

Vi håper vi da kan ønske velkommen til disse tre utstillingene i året som kommer.

Keramikk og fotografi

Bildecollage av forskjellige kunstverk, blant annet et fotografi av to visne roser, en vase, to kermaikkgriser og et fotografi av rustet melkespann i naturne

Velkommen til høstutstilling med åpning lørdag 19. september kl 12 -16.

Leiv BjerveHalvard Vik
Rainer JunkerTove Emmitt
Gro RønnebergAsbjørn Skogstad
Halftan SkånlandSvein Tore Gjermstad
Troels R. Fuglesang

Årets høstutstilling viser denne gang både keramikk og foto.

Tove Emmitt og Gro Rønneberg viser keramikk, dreid og bygget for det meste i steingodsleire og brent i primitive teknikker som raku og obvara. I tillegg bålbrenning i tønne med åpen flamme sammen med saltsyre og oksyder.

Fotografiene som stilles ut er ved medlemmer av Koia Kameraklubb. Denne gang er det 8 medlemmer som stiller ut, og motivene er i hovedsak fra nærmiljøet. Macro og dronefotos, vidvinkel og telelinse har vært flittig brukt for å utforske verden rundt oss i smått og stort.

Atelier Agnor forholder seg til gjeldende regler for smittevern. Vi har også utvidet vår åpningstid med en kveld og en ekstra ukedag.

Lørdag 19. september 12.00 -16.00
Søndag 20. september 12.00 – 16.00
Tirsdag 22. september 18.30 – 21.00
Torsdag 24. september 12 – 16.00
Lørdag 26. september 12.00 – 16.00
Søndag 27. september 12.00 – 16.00

Fotoutstilling med KOIA Kameraklubb – årets siste utstilling

Helge Hagen
Rune Syvertsen
Gro Rønneberg
Asbjørn Skogstad
Svein Tore Gjermstad

Leiv Bjerve
Halvard Vik
Halfdan Skånland
Trygve Einerkjær
Alexander Solås Hansen

For andre gang viser medlemmer av KOIA Kameraklubb foto i Atelier Agnor. Utstillingen har tittel ”Fotoutstilling i grenseland”.

Motivene denne gang er i hovedsak hentet fra nærområder og viser et spekter av ”Moder Jord”: blomster, insekter og fugler, havet, fjell, vidder og skjell. Stjerner og melkeveien, is, vinter og sommerstemninger. Portretter og landsbyliv i Hellas.

KOIA Kameraklubb har eksistert i fem år og har 15 medlemmer i alle aldre fra Nesodden og Frogn. De har ukentlige møter i låven til Leiv Bjerve på Østre Hokholt gård i Nesodden. På møtene viser de og diskuterer bilder og fototeknikk. De arrangerer også fotoutflukter i nærmiljøet.

Klubben har valgt Atelier Agnor for sin årlige utstilling. Til tross for dårlige offentlig kommunikasjon, har Atelier Agnor gode parkeringsforhold i landlige
omgivelser. Koia Kameraklubb har lagt vekt på at galleriet har meget god belysning og god veggplass til bilder fordelt på 100 m2 gulvflate. Atelier Agnor er svært glad for samarbeidet med Koia Kameraklubb.

Åpning av utstillingen er lørdag 7. september kl. 12. Andre visningsdager finner du i vår kalender.

Ny utstilling: Sidsel Hødal og Annema Løbben

Utstillingsplakat, Sidsel Hødal og Annema Løbben

Sidsel Hødal hadde separatutstilling i Atelier Agnor 2013. Hun stilte den gang ut landskap og portretter. Nå stiller hun også ut tegninger. Trær er et gjennomgående tema i hennes landskap. Utstillingen består også av portretter, blomster og mennesker. Sidsel Hødal har studert ved Accademia di Belle Arti i Roma, hospitert ved Statens Handverk- og Kunstindustriskole. Har deltatt på Østlandsutstillingen og utstillinger i Galleri Vanntårnet. Vi er glad for at hun er tilbake hos oss.

Annema Løbben er smed. Hun var utstiller i Atelier Agnor 2012. Har både hospitert og hatt læreplass i smia på Bogstad .Hun har i dag egen smie i Degernes, hvor fantastiske figurer og skulpturer ser dagens lys. Den smidde skulpturen som står ved inngangen til Atelier Agnor er laget av Annema. Annema sin første utstilling i 2009 og har også stilt ut i tidligere Nesoddhuset. En spennende og annerledes kunstner som vi er glad har valgt å stille ut
hos oss igjen.

Utstillingen åpnes av ordfører Truls Wickholm lørdag 17. august kl. 12.00. Øvrige åpningtider er tilgjengelig i vår arrangementskalender.

Vårens utstilling – Fire nesoddkunstnere

Velkommen til vårens utstilling! Vi viser denne gangen fire nesoddkunstnere, Marianne Haukebø, Unni Svaboe, Anne-Karin Sundquist og Brita Skybak.

De fire utstillerne har hatt en rekke separatutstillinger, samt deltatt ved kollektivutstillinger i inn- og utland. De er innkjøpt av ulike kunstsamlinger, fylkeskommuner og har hatt utsmykkingsoppdrag.

Utstillingen åpnes lørdag 25. mai kl 13.00 av stortingsrepresentant Nina Sandberg.

Øvrige åpningstider er å finne under Utstillinger.

Om kunsterne

Marianne Haukebø
Utdannet ved Statens Håndverk- og Kunstindustriskole, Statens lærerskole i forming, Statens Kunstakademi.
Arbeider med to- og tre-dimensjonale collage og maleri i akryl og olje: Veksler mellom disse områdene periodevis. Objekt-collagene er basert på ”gjenfunn”, nye sammenstillinger av tiloversblevne saker og ting.
– Jeg er opptatt av historie og fortelling generelt. Også i maleriet. Fargen, lyset, selve stoffet. Taktiliteten fra tykt til tynt, og påføringsmåten (strøket) på lerretet som kan underbygge komposisjonen.
Medlem av Norske Billedkunstnere, Landsforeningen Norske Malere , Norsk Billedhoggerforening, Nesoddkunstnerne.

Anne-Karin Sundquist
Utdannet ved Statens Kunstakademi og Statens Håndverk- og Kunstindustriskole.
Hun jobber intuitivt med malerier og tegninger.
– Utgangspunktet er noe sett, opplevd. Virkeligheten er ikke A4. Det er andre regler som gjelder i billedrommet. Der kreves det kanskje en farge som tingen ikke har, eller det kan oppstå et ukjent objekt.
Vi vet ikke mye. Virkeligheten er mystisk.

Unni Svaboe
Født i Sandnes, bor på Nesodden, atelier i Oslo.
Utdanning Statens Håndverk- og Kunstindustriskole, Oslo, og Statens Kunstakademi, Oslo.
Svaboe viser akrylmalerier på lerret. Motivene kretser rundt farkoster og landskap. Arbeidene er utført i 2018 og 2019.
Medlem av Nesodden Kunstnere, Landsforeningen Norske Malere, Billedkunstnerne i Oslo og Akershus og Norske Billedkunstnere.

Brita Skybak
Skybak har til utstillingen plukket ut tegninger og dikt tilhørende et større prosjekt kalt ”dyresalongen”. Der er tegninger montert i ulike rammer tett i tett som en gammeldags Kunstsalong. Med tekster innimellom i en kobling mellom fakta og poesi.
Har de siste årene også jobbet med tverrkunstneriske prosjekt, blant annet et par forestillinger basert på Skybak sine tekster og tegninger er vist bl.a. på Scenehuset i Oslo, Litteraturhuset, Oslo, Caféteateret på Grønland, og vært tegner/scenograf ved amfiscenen på Nationaltheateret.
Innkjøpt av bl.a. Utenriksdepartementet , Jan Groths samling Rogaland Kunstmuseum, St.Olavs hospital og LCA London Contemporary Art.

Godt nytt år!

Vi ønsker våre utstillere og de som har besøkt oss i 2018

GODT NYTT ÅR

Vi er stengt i vinter, men kommer tilbake med nye utstillinger i 2019. Blant utstillerne er Sidsel Høidal, som tidligere har stilt ut i galleriet. Kameraklubben Koia vil også i år ha sin medlemsutstilling på Agnor.